Parcours

De ZandmotorRun bestaat uit twee afstanden: 5 en 10 km. Beide wedstrijden starten op het strand en lopen over de Zandmotor. Het volledige parcours is daarom op het zand. Lopers hoeven niet door het water te ‘waden’.

 

ZandmotorRun parcours 10 K                      ZandmotorRun 5 K.jpep