Over de partners

De ZandmotorRun is een hardloopwedstrijd van provincie Zuid-Holland, Roparunteam 208 en 209 en Stichting Leef met de Zee. Teamwork!
De ZandmotorRun is ontstaan vanuit de behoefte van de provincie Zuid-Holland om de Zandmotor breder bekend te maken en recreatief in de zetten. De provincie vroeg St. Leef met de Zee om verfrissende ideeën en deze leverde een tiental suggesties, waaronder de ZandmotorRun. Tegelijkertijd klopten twee Roparun-teams 208 (provincie Zuid-Holland) en 209 (Mad-Runners) bij de provincie aan met een verzoek om een goededoelenloop te organiseren. De provincie formeerde hierop een team, aangevuld met afvaardiging van Beach Challenge voor advies voor de editie van 2016.

Provincie Zuid-Holland

De Zandmotor is een unieke pilot dat nationaal en internationaal veel aandacht trekt. De provincie Zuid-Holland wil de recreatieve waarde van de Zandmotor optimaal benutten zodat bewoners uit de omgeving de Zandmotor kunnen ervaren en hiervan kunnen genieten. Zij coördineren de organisatie en vergoeden de onkosten voor materialen voor de loop.

Roparun-teams

Twee Roparun-teams uit Zuid-Holland – team 208 (provincie Zuid-Holland) en team 209 (Mad-Runners) – dragen zorg voor de praktische organisatie van de wedstrijd. Deze teams zetten zich belangeloos in en buigen zich over het parcours, begeleiding, logistiek en meer.

Stichting Leef met de Zee

Stichting Leef met de Zee leverde het concept, zet zich in om deze loop bekend te maken en om samenwerkingen te laten ontstaan met partijen die hun steentje ‘in kind’ kunnen bijdragen. Leef met de Zee doet dit vanuit hun intentie om de recreatieve waarde van het gebied voor zowel inwoners als bezoekers te versterken, met respect voor de natuur. Kortom, hoe kun je op een leuke, passende manier van de omgeving genieten.

De handen ineen voor het goede doel

De drie partijen voelen zich met elkaar verbonden door hun gedeelde liefde voor het strand en hun hart voor het goede doel Roparun. Zij houden de vibe vast van de zeer geslaagde editie van 2016 en de gedeelde ambitie om de editie van 2017 tot minstens tot zo’n succes te maken!

Organisaties en personen waarmee we samenwerken

De gehele opbrengst van de inschrijfgelden komt ten goede aan Roparun. Dat betekent dat de ZandmotorRun zoveel mogelijk kosteloos moet worden georganiseerd.